Aktuálne štatistiky uvádzajú, že v roku 2017 k 100 manželstvám pripadlo 31 rozvodov. Ľudia častokrát…

Kúpna zmluva patrí medzi najčastejšie využívané zmluvné typy. Treba však dbať na to, aby bola…

Spoločnosť s ručením obmedzeným („s.r.o.“) je, po živnostiach prevádzkovanými fyzickými osobami, druhou najčastejšou formou podnikania….

Darovacia zmluva je najtypickejšou zmluvou, prostredníctvom ktorej  sa bezplatne nadobúda vlastnícke právo k veci. Darovacou zmluvou…