Právne služby od roku 2007

Právne služby poskytujem od 1.1.2004 ako advokát zapísaný v Slovenskej Advokátskej Komore. Pôsobím súčasne ako asociovaný advokát (do júna 2006 v SK Legal, od marca 2007 s JUDr. Dagmar Zukalová), ako aj ako samostatne.

Prečo vyžiť právne služby advokáta

Hoci na internete dnes nájdete množstvo rád, návodov, ako aj vzorov, vždy odporúčam obrátiť sa na advokáta, nakoľko v dôsledku vlastného hoci odhodlaného ale neodborného postupu môžete prísť o drahocenný čas a v konečnom dôsledku aj o peniaze.

Rodinné právo

Obchodné právo

Občianske právo

Pracovné právo

Nehnuteľnosti

Založenie s.r.o.

“Poznám svojich klientov ako zákony”

Dobrý advokát pozná zákon, ale len ten najlepší pozná rovnako dobre aj svojho klienta, či ide o veľkú firmu alebo o jednotlivca.

sign2