Vyberte si z ponuky právnych služieb.

ODBORNOSŤ, DISKRÉTNOSŤ, SPOKOJNOSŤ

Prečítajte si odpovede na otázky iných alebo zadajte svoju otázku.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Požiadajte o bezplatnú 15 minútovú telefonickú právnu konzultáciu.

ZAČNITE ZADARMO

ADVOKÁT:

JUDr. Radoslava Hoglová

Slovenská advokátka komora

Právnická fakulta Univerzity Komenského a Académia Istropolitana NOVA

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bola pre mňa prirodzená voľba, keďže aj môj otec bol právnikom a celý život pôsobil vo verejnej sfére.

Po skončení školy som pôsobila v nadnárodnej spoločnosti, kde som nadobudla rozsiahle skúsenosti a prax. V roku 2003 som úspešne absolvovala odborné skúšky v Komore komerčných právnikov a od januára 2004 som začala pôsobiť ako samostatný advokát zapísaný v Slovenskej Advokátske Komore.

Kancelária vládneho agenta pre zastupovanie SR pred Európskym súdom pre ľudské práva MSSR, KPMG Slovensko.

Moje pôsobenie advokátky je zamerané na osobný prístup, odborné a promptné hľadanie riešení pre klientov, minimalizáciu súdnych sporov a postihov klientov a maximalizáciu mimosúdnych riešení sporov.

Právnická fakulta UK Bratislava →
Académia Istropolitana NOVA →
Ministerstvo spravodlivosti SR →
KPMG Slovensko →

ODBORNOSŤ

Moje vzdelanie a pracovné skúsenosti vám zaručujú 100 % odbornosť.

DISKRÉTNOSŤ

Všetko, čo je predmetom mojej práce zostáva v zásuvke, a preto sa nemusíte báť riešiť ani nepríjemné témy.

SPOKOJNOSŤ

Moje odborné právne zastúpenie a diskrétne vedenie celého prípadu, znamená Vašu spokojnosť.

0%

“Poznám svojich klientov ako zákony”

Dobrý advokát pozná zákon, ale len ten najlepší pozná rovnako dobre aj svojho klienta, či ide o veľkú firmu alebo o jednotlivca.

sign2

PRÁVNE SLUŽBY

Rodinné právo

Obchodné právo

Občianske právo

Pracovné právo

Nehnuteľnosti

Založenie s.r.o.

MOJI KLIENTI O MNE HOVORIA:

Sothis, s.r.o.
    

Pani doktorka je hlavne odborne fundovaná, reagujúca na problémy promptne.
MEDISPA s.r.o.
    

Veľmi spoľahlivá, profesionálny prístup, komunikácia bez problémov aj spätná väzba, informácie boli vždy správne, osobný prístup veľmi dobrý.
Veronika Kořínková
    

Je veľmi spoľahlivá, ľudská, ústretová a korektná.

ČLÁNKY O ADVOKÁCII A PRÁVE

Aktuálne štatistiky uvádzajú, že v roku 2017 k 100 manželstvám pripadlo 31 rozvodov. Ľudia častokrát…

Kúpna zmluva patrí medzi najčastejšie využívané zmluvné typy. Treba však dbať na to, aby bola…

Spoločnosť s ručením obmedzeným („s.r.o.“) je, po živnostiach prevádzkovanými fyzickými osobami, druhou najčastejšou formou podnikania….

Darovacia zmluva je najtypickejšou zmluvou, prostredníctvom ktorej  sa bezplatne nadobúda vlastnícke právo k veci. Darovacou zmluvou…