Kúpna zmluva patrí medzi najčastejšie využívané zmluvné typy. Treba však dbať na to, aby bola kúpna zmluva právne čistá a právne vymožiteľná a teda musí obsahovať všetky náležitosti. Kúpna zmluva predstavuje záväzný zväzok dvoch strán t.j. predávajúceho a kupujúceho. Je to dokument, ktorý vyjadruje súhlasný prejav vôle medzi kupujúcim a predávajúcim na kúpu a predaj…

Spoločnosť s ručením obmedzeným („s.r.o.“) je, po živnostiach prevádzkovanými fyzickými osobami, druhou najčastejšou formou podnikania. Je to najmä preto, že s.r.o spočíva v rýchlom založení, nízkych nákladoch na založenie a hlavne v obmedzenom ručení za záväzky spoločnosti. S.r.o. môže založiť minimálne jedna osoba a maximálne 50 osôb. Založiť s.r.o. je pomerne komplikovaný proces, ktorý si…

Darovacia zmluva je najtypickejšou zmluvou, prostredníctvom ktorej  sa bezplatne nadobúda vlastnícke právo k veci. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Nevyhnutnosťou pre vznik darovacej zmluvy je určenie predmetu daru, prejav vôle darcu predmet daru darovať a prejav vôle obdarovaného predmet daru prijať. Ďalej je nevyhnutné, aby bol darca…

Advokát JUDr. Radoslava Hoglová © 2017 | Webdizajn Kryton s.r.o.

logo-footer