• kompletné právne poradenstvo v procese založenia spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • úvodná konzultácia zameraná najmä na výber obchodného mena a kontrolu jeho zameniteľnosti a výber predmetov podnikania spoločnosti,
  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • elektronické podanie žiadosti o vydanie živnostenského oprávnenia a zastupovanie pred živnostenským úradom vo veci ohlásenia a prevzatia živnostenského oprávnenia,
  • vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra, jeho elektronické podanie a zastupovanie v konaní o zápis spoločnosti na Obchodnom registri,
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade.