• vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy a pod.)
  • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
  • zakladanie občianskych združení a ich zmeny
  • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vypracovanie právnych analýz